U New Yorku je 30. ožujka 1961. godine potpisana jedna u nizu međunarodih konvencija o zabrani proizvodnje i trgovine opojnim drogama. Kako su raniji sporazumi obuhvaćali kontrolu opijuma, koke i njihovih derivata poput morfija, heroina i kokaina, a razvoj opijata se sve više širio, novom konvencijom obuhvaćene su brojne supstance među kojima i kanabis.

Categories: Blog