Španjolski slikar Francisco Goya rođen je 30. ožujka 1746. godine. Hoya je bio najvažniji europski umjetnik svoga doba koji je izvršio ogroman utjecaj u evoluciji slikarstva. Njegovi se zadnji radovi smatraju pretečom impresionizma. Živio je ponekad teško obuzdavajući svoju narav i svoje stavove i umro u burnom razdoblju povijesti kada se stvarao novi svjetski poredak u čijim približnim okvirima živimo i danas. Kroz svoje je radove bio i komentator i kroničar svoga doba, a uzor u njemu su pronašli Manet, Picasso i Francis Bacon.

Categories: Blog