Blog

Rođen Francisco Goya, španjolski slikar

Španjolski slikar Francisco Goya rođen je 30. ožujka 1746. godine. Hoya je bio najvažniji europski umjetnik svoga doba koji je izvršio ogroman utjecaj u evoluciji slikarstva. Njegovi se zadnji radovi smatraju pretečom impresionizma. Živio je ponekad teško obuzdavajući svoju narav Read more

By admin, ago